SONDAJ FAALİYETLERİ

Su, yeraltından kullanıma hazır bir madde olarak çıkan ender bir cevherdir, su hayattır. Su arama ve sondaj çalışmalarında; sitelerde, tarımda, işyerlerinde ve inşaatlarda suya ihtiyacı olan herkesin yanındayız.
Su sondaj kuyularından içme-kullanma, sulama, endüstri amaçlı yeraltısuyu üretimi haricinde;
Yeraltısuyu seviyelerini gözlemlemek,
Yapıların sağlam inşası için yeraltısuyu seviyesini düşürmek
Sulama sahalarında drenajı sağlamak amacıyla da yararlanılmaktadır.
Yeraltısuyunun hangi derinlikte ve hangi miktarda olduğu sorularına yanıt, su sondaj kuyularının inşası ve bu kuyularda yapılacak pompaj çalışmaları ile verilebilir. Hangi kalitede sorusuna da, sondaj kuyusunun açılmasından sonra yapılacak pompaj deneyleri ve/veya inkişaf çalışmalarında sondaj kuyusundan alınan su numunelerinin analizi ile yanıt aranmaktadır.

Yeraltı Suyu Arama Etüdü: Deneyimli Jeoloji Mühendislerinden ve  Jeofizik Mühendislerinden oluşan ekibimizin işidir. Elektrik-Rezistivite  yöntemi ile yeraltının 1500 metre derinliğine kadar bilgi edinilip filmi çekilmektedir. Sondaj yapılmadan önce mutlaka jeolojik, Jeofizik ve-hidrojeolojik etüt çalışmaları yapılmalı, su sondaj çalışması için en uygun sondaj lokasyonu tespit edilmeli ve Kuyu İnşaa ve Tatbik Projesi hazırlanmalı, sondajın derinliği-lokasyonu-yöntemi ve sondaj sırasında kullanılacak malzeme belirlenmelidir.

Su Sondaj Kuyusu: Su veren formasyonlardan en verimli şekilde yararlanma sondaj yöntemi ile kuyu açmak yolu ile mümkün olmaktadır. Genel anlamda sondaj; düşey ya da eğimli doğrultuda delik açma işlemidir ve bu delik açmada kullanılan ekipmanın türüne göre sondaj;
*Darbeli Sondaj,
*Rotari Sondaj,
*Birleşik (kombine) sondaj olmak üzere 3 kısımdadır. En fazla gelişmiş sondaj yöntemi Kombine sondaj yöntemidir. Sondajda delinen formasyonun litolojik özellikleri hangisini gerektiriyorsa o yöntem uygulanmakta ve su kuyusu tamamlanabilmektedir.

Kaya ortamda sondaj, hava sirkülasyonu ile yapılmaktadır. Hava-çekiçli sondaj yöntemi en gelişmiş sondaj tekniklerinden birisidir. Bu sondaj tekniği ile delinmesi çok güç olan en sert kayalarda dahi su sondajı yapılabilmekte, üstelik su kuyusu inşası çok kısa sürede tamamlanmaktadır ve su verimi sondaj delme sırasında tahmin edilebilir. Havalı sistem sondaj çalışmalarında köpük de kullanılır. Hava çekiçli sondaj işlemi kendini tutamayan taneli formasyonlarda uygulanamaz.

Yumuşak zeminlerde ise sondaj, çamur sirkülasyonu ile yapılmaktadır. Delme işleminden sonra kuyu techiz edilerek (kuyu kapalı ve filtreli borularla techiz edilir) boru ile kuyu cidarı arası özel sondaj çakılı ile çakıllanır. Daha sonra kuyu yıkama ve geliştirme işlemleri yapılır. Kuyunun verimli çalışması ve ömrünün uzun olması için iyi bir çakıllamadan sonra geliştirme işleminin de iyi yapılmasına da bağlıdır.
  
Su sondajı bizim uzmanlık alanımız! Her tür zeminde ve kayada, sondajla su elde etmek için  bize ulaşınız.

© Sitenin tüm hakkı Aktürk Sondaj'a aittir.